Print Friendly, PDF & Email

Vi utformar våra produkter och lösningar enligt de riktlinjer som Myndigheten för delaktighet tagit fram och publicerat. På så vis gör vi vårt för att göra mötes- och konferensrum och relaterad teknologi tillgänglig för alla.

I ett demokratiskt informationssamhälle ska alla ha så lika möjligheter som möjligt att uttrycka sina idéer och åsikter och samma chans att ta del av den information som finns och vara delaktig i de beslut som fattas. Detta gäller givetvis även den dryga miljon svenskar som har någon typ av funktionsnedsättning.

Mer intressant information hittar du på www.mfd.se