Print Friendly, PDF & Email

Dynamisk funktion.

Inom AV-området finns det ett otal teknikbenämningar och lösningar. Vi har här valt att inte gå in i detalj på vad vi har att erbjuda och det hänger samman med att vi i första hand säljer funktion.
Upplevelser tillgodogör vi oss i första hand genom synintryck. Det som ögat tycker är spännande, innovativt och formsäkert, ligger alltid till grund för vårt arbete.
Vilket mötesrum det än gäller, så är det dynamiken i inredningen som ger första intrycket. Tekniken utgör självklart en viktig funktion men måste alltid vara en del av helheten. Det kallar vi Dynamisk Funktion 

Ett hus där budskapet är stark fokus på kundnytta.

Ett hus där budskapet är stark fokus på kundnytta, vilket är viktigt i en teknikorienterad värld.
Att vi har rejäla muskler är en förutsättning för att utveckla och förfina produkter, teknik och applikationer. AudicomPendax står stadigt tillsammans med sina kunder nu och i framtiden.
Att vi är Miljö- och Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 är en självklarhet. Att vi är ett trippel A-företag borgar för god ekonomi och är en trygghet för dig.

Mervärden.

Vi har den stora fördelen att vi styr över våra produkter själva. AudicomPendax utvecklar och producerar inredning, teknik och styrsystem för alla typer av mötesrum. Dessutom installerar vi allt hos kund med egen personal vilket är en extra garanti för hög kvalitet, smärtfri uppföljning och totalekonomi. Både för dig som kund och för oss som företag.

Fånga åhöraren.

Det är själva grunden i allt AV-arbete. Att fånga åhörarens uppmärksamhet med rätt avvägd teknik och miljö samt få genomslagskraft med budskapet.
Därför är det så viktigt med Dynamisk Funktion.
Vi kan konsten att fånga åhöraren. Och få åhöraren att minnas budskapet.
Välkommen till AudicomPendax!