Print Friendly, PDF & Email

Att tänka utanför boxen.

TOTB

När vi på AudicomPendax tar fram en ny produkt finns det en lång rad faktorer vi tar hänsyn till. Självklarheter som pris, utseende och rent tekniska egenskaper känner alla till – men vi ställer mycket hårdare krav på oss och våra produkter än så.

För att en ny produkt ska få se dagens ljus på AudicomPendax krävs även att följande nålsögon passeras:

Miljöaspekterna

Saker händer ibland väldigt snabbt. För mindre än tio år sedan var vi tvungna att förklara för många varför vi över huvud taget satsade på att utveckla miljövänliga produkter. Det var inte bara kunder som undrade – även leverantörer tyckte att vi var väldigt besvärliga när vi krävde in all dokumentation som vi tyckte att vi behövde.

 

I vårt arbete med att ta fram nya upphandlingskriterier för möbler i Miljöstyrningsrådet har vi nu under vintern haft fokus på en giftfri förskola. Vi är övertygade om att det kommer att göra en stor skillnad för miljön och hälsan för de som spenderar långa dagar i förskolan. Arbetet publiceras av Konkurrensverket i vår. Ni kan se hur långt vi kommit på: http://www.kkv.se/nyheter/lamna-synpunkter-pa-konkurrensverkets-upphandlingskriterier-for-en-giftfri-forskola/

Tillgänglighetsaspekterna

Vi brukar sammanfatta det till att alla ska ha samma möjlighet att använda en produkt eller tjänst. När vi pratar tillgänglighet gäller det alla oavsett kognitiv eller fysisk förmåga.

Det är givetvis extra viktigt i den branschen vi verkar eftersom det handlar om kraftfulla verktyg för påverkan och spridning av information och visioner. Det är kort och gott en demokratifråga.

Vi har i minsta detalj gjort våra verktyg tillgängliga för alla. Våra microstyrsystem har exempelvis tydligt märkta knappar som ger en taktil feedback till den som trycker på dem istället för fräsiga animationer. Se själv på Myndigheten för delaktighets webbsida: www.mfd.se

Normkritisk Design

Att ta ett normkritiskt perspektiv på formgivning och produktutveckling är roligt och inspirerande. På AudicomPendax har vi fördelen av att ha en lång tradition av att ta fram vad vi har definierat som neutrala produkter.

Ta en talarstol till exempel. Vi gör den höj- och sänkbar. Om du vill ha lågskor eller högklackat är helt upp till dig. Oavsett vem du är eller hur du definierar dig själv.

Internationella standarder

Som medlemmar i SIS är vi med och utvecklar internationella standarder för möbler och inredning. Dessa standarder gäller i hela den Europeiska Unionen och i vissa fall i hela världen. Det gäller nästan alltid viktiga aspekter som provningsmetoder, hållbarhets- och säkerhetskrav. De produkter vi utvecklar följer givetvis standarderna. Det betyder att ni kan vara trygga och säkra i ert val av våra produkter och att ni gör en långsiktigt god investering.