Print Friendly, PDF & Email
  I den här 4-stegsmodellen kan ni läsa om hur en typisk tidslinje från idé till inflyttning går till, samt vilka steg man bör ha extra koll på. Nedan går vi igenom processen steg för steg och förklarar varför behovsanalysen för AV-utrustning ska ske så tidigt i processen.  
  Chart_isarplockad

Start

Beslut om flytt, renovering eller nybyggnation fattas. Intern projektledare utses.
 

Planering

Planering_ChartLogo

A.  Interna projektgrupper bildas (IT, säkerhet, inredning, AV-utrustning mm) Konsultationsfas (Arkitekter, byggare, entreprenörer). B. Byggprojektering påbörjas, arbete med övergripande design av lokaler startas. C. Programarbete startas inom respektive område (IT, säkerhet, inredning, AV-utrustning mm). Det är här AudicomPendax-metoden kommer in D. Slutgiltigt besked till ”bygget” lämnas gällande övergripande design av lokaler, kraft och kanalisationsunderlag för IT, säkerhet, inredning och AV-utrustning. E. Bygghandling produceras.

Acano multiple devices

Byggfas

Bygg_ChartLogo

Bygge, eller renovering. A. Kabeldragning i tomrör enligt projektering. B. Respektive entreprenad levererar, installerar eller driftsätter.

IMG_4284

Inflyttning

Inflytt_ChartLogosweco

Sedan är allt klart, diagrammet kan sättas ihop Chart_Org1