Print Friendly, PDF & Email


Klicka här för att bläddra i vår Videokonferensbroschyr.

Videokonferens, eller distanskommunikation som vi föredrar att kalla det, har under många år diskuterats men först på senare år vunnit marknadens förtroende. Anledningen är i första hand att det tack vare ny teknik nu fungerar och inte kostar en förmögenhet vare sig i investering eller att nyttja. Den nya tekniken är förstås Internet, eller IP som vi kallar det.

Vad är vinsten?

Miljön är givetvis en viktig faktor d.v.s. att inte resa men de stora ekonomiska fördelarna som informationsmöten, spontana möten, projektmöten, strategimöten mm enkelt och effektivt kan hållas utan att det egentligen kostar något. Vad det ger i konkreta vinster går egentligen inte att beräkna men att det handlar om stora belopp råder ingen tvekan om. Våra egna interna erfarenheter med huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i England samt filialkontor i Göteborg och Malmö säger att vi betalat våra demonstrationsanläggningar inom ett verksamhetsår bara genom att slippa resa och alternativintäkten som vi kan använda tiden till är inte ens inräknad. Efter att investeringen är betald, vilket oftast är en ren avskrivningsfråga, är driftskostnaderna som vi ser det 0 kr då vi i alla fall skall ha bredband in i huset och det krävs faktiskt inte mer än 1Megabit in och 1Megabit ut för att det ska fungera bra.

Kalkylexempel

Resekostnad lågprisbiljett: T/R Ca 3 000 kr.
Taxi bil eller buss: 500 kr
Hotell London eller Göteborg Ca 1 500 kr
Traktamenten Ca 500 kr Totalt Ca 5 500 kr/person.
Tid: 2 arbetsdagar kost ca 500 kr/tim Ca 8 000 kr
Alternativ intäkt ca 1000 kr/tim Ca 16 000 kr
TOTAL besparing per resa/person 29 500 kr
Lägg till den sociala aspekten med att slippa resa – det är bonus! Gör din egen kalkyl. Du behöver inte räkna länge. Det är en kanonaffär som betalar sig oerhört snabbt plus att din organisation kommer att bli effektivare med höjd kvalitet.

Vad är hindret?

Har man ett teoretiskt behov är det bara en vanesak att kommunicera genom en kamera utan att det känns konstigt. Men den känslan är övergående. Redan efter par möten är den eventuella osäkerhetskänslan helt borta.

Lösningen

Det är inte självklart att det skall vara videokonferenssystem överallt. Det kan lika gärna vara enkla weblösningar i kombination med videokonferenssystem. Det finns idag enkla fåanvändarsystem för upp till 3 personer som fungerar utmärkt och som även kan användas som vanlig dataterminal. Även en biltelefon kan vara en del i systemet. En lite större organisation kan ha användning av en så kallad brygga. Den gör att fler användare på fler platser kan vara med i samma möte. Här finns alternativet att använda en egen brygga eller hyra in sig i extern brygga. Härvid kan olika typer av system. enkelt kombineras. Faktum är att en vanlig webkamera för cirka 1000 kronor ger fullt acceptabel kvalitet. Vi har provat! Har du redan ett konferensrum integrerar du enkelt denna utrustning i den befintliga. Då tillkommer egentligen bara en codec (förkortning av ”compression/decompression” och är apparaturen som omvandlar signalerna till dataströmmar), kamera och mikrofon samt ev. högtalare om det inte redan finns. Alla system arbetar med en given standard så det är idag inget problem att kommunicera med olika fabrikat.

Att tänka på:

• Antal orter.
• Typ av kommunikation – ljud och bild – delning av dokument.
• Krav på bildupplösning.
• Bredbandsuppkopplingens kapacitet.
• Eventuella brandväggar som skall passeras.
• Antal personer som skall delta på respektive ort.
• Handhavandet – ett enkelt manöversystem för ett par tusenlappar gör att alla kan använda anläggningen.

Varför AudicomPendax?

Vi levererar inte produkter utan funktioner.
Vi frågar efter dina behov och presenterar därefter en lösning som gör att din arbetsmetodik kommer att stämma överens med din investering och tvärtom.
Vi är systemintegratörer och levererar därför ett komplett mötesrum för alla dina mötesbehov.
Vi är märkesobundna.