AV-inredning

Dagens mötesrum har utvecklats ifrån att vara analoga mötesplatser med fyra väggar till digitala mötesplatser med deltagare från hela världen.

Detta har lett till att vi idag har gått från AV-möbler till AV-inredning. En AV-möbel var designad för att förvara en teknisk produkt som t.ex. ett OH-bord medan dagens krav på en dynamisk, digital mötesplats och även arbetsplats kräver att teknik och möbler integreras till en funktion. Även begreppet konferensrum är idag ersatt med mötesplats och kan vara en aktivitetsbaserad helt öppen yta eller annan yta lämplig för att mötas på. Skolan har idag helt andra krav på utbildningssalen än den svarta tavlan med katederundervisning då den digitala världen erbjuder helt nya möjligheter med digitala pedagogiska verktyg och distansutbildningar etc. Med mer än 40 års erfarenhet har vi på AudicomPendax den breda kunskap som krävs för att skapa funktioner där inredning och teknik är integrerat. 

Här kommer vårt motto fram: Kom ihåg var du såg det först!

Ett exempel är vår satsning på Installationsfria lösningar som är flexibla, mobila, enkla att använda och en integrerad del av inredningen. Vi skapar också tillsammans med våra kunder och föreskrivare helhetslösningar som stämmer in i den miljö som är arkitektens vision. Special är standard för oss.