<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Det bästa ur energisynpunkt är videomöten

Energiförbrukning

För att det ska vara lätt att hitta produkter som drar lite energi finns ett märkningssystem som gäller bland annat TV-apparater. Eftersom moderna produkter med LED-teknik drar mindre energi har A-klassningen kompletterats med A+.

Odoo • Text and Image

Här är de tips som konkurrensverket delar med sig av då myndigheter eller andra offentliga verksamheter ska köpa TV.

  • Lagom stor tv : Det finns ett direkt samband mellan skärmens storlek och energianvändningen då tv:n är på

  • Inbyggd digitalbox: En separat digitalbox kan ha en årlig energianvändning som är lika stor som för en mindre tv.

Vid Avrop kan krav komma att ställas på miljöegenskaper och sociala aspekter t.ex. att distansöverbryggande teknik ska användas i syfte att minska antalet resor, grad av energieffektivitet, ingående material, avsaknad av konfliktmineraler och kemikalier.

  • Ljussensor: Dämpar tv-bilden när det blir mörkare i rummet, vilket kan sänka energianvändningen med så mycket som 50 procent. Allra bäst är det om ljussensorn är justerbar.

  • Rörelsesensor: Känner av om någon sitter framför tv:n och släcker den om rummet är tomt.

  • Hård avstängningsknapp: Avstängningsknapp som stänger av tv:n helt och hållet.

För projektorer finns energikrav på bas- och avancerad nivå som baseras på TCO Developments krav för projektorer, som utöver energiprestanda också tar hänsyn till bildkvalitet. Att projektorn ska ha ett ekoläge och att den automatiskt ska stänga av sig när gränssnittet till projektorn kopplats bort ger också en mer energieffektiv produkt.

Odoo • Image and Text

Smarta energibesparande microstyrsystem

Microstyrsystem är optimerade för att styra AV-anläggningar och kan spara mer energi än andra lösningar.

I exempel 1 ovan är en TV kopplad till ett energisparande grenuttag. TV:n styrs av microsystemet och de aktiva högtalarna slås av samtidigt med TV:n.

Fördelar med den här lösningen är bland annat att de aktiva högtalarna inte behöver vänta en tid utan ljud för att gå i stand-by läge. Det finns heller ingen risk att de går i stand-by läge i tysta partier i en film exempelvis. (Det som får de flesta brukare av högtalare med ”vanlig” auto-off att nästan alltid välja bort funktionen.)

Dessutom kan man fortsätta använda sina befintliga aktiva högtalare. Att kasta ett par fungerande högtalare och köpa nya med auto-off av miljöskäl motverkar förstås sitt eget syfte.

Ju mer utrustning som kopplas in – desto mer energi kan du spara.

I Exempel 2 styr ett microsystem en datavideoprojektor.

Odoo • Text and Image

På anslutningskabeln till projektorn sitter en trigger som känner av när projektorn är på. Den skickar en radiosignal till filmduken som rullas upp eller ner beroende på om projektorn slås av eller på. Den kan även rulla ner rullgardiner i rummets fönster. Det gör att man kan ha projektorn i eco-mode vilket ger lite svagare ljus men även tystare fläktljud och längre driftstid på projektorns lampa.

För att spara batteritid har tillverkarna sett till att signalerna från en bärbar dator är ganska svaga. Styrkan är precis anpassad till att räcka till en skärm i datorns omedelbara närhet. För att signalen ska nå fram till en projektor som är monterad i taket eller på väggen behövs det förstärkare – så kallade ”extenders”. I ett vanligt mötesrum kan det behövas ganska många extenders till kameror och annat.

Alla de här drar ström och de gör det även när du har släckt på kontoret och gått hem. Det slipper vi genom att koppla dem till den energisparande grendosan. Det verkligt värdefulla är att hela anläggningen fortfarande fungerar precis enligt brukarens behov.

Det är fortfarande lika enkelt att kontrollera mötesrummet och det drar totalt sett mindre energi än de strängaste produktkraven på marknaden.

Odoo • Image and Text

Energiförbrukning vid videomöten

När det kommer till övrig utrustning är det så att en stationär dator till exempel drar mer ström än en bärbar. Det kommer sig naturligtvis av att de som köper en batteridriven dator kräver en lång driftstid per laddning vilket gör att tillverkaren väljer energisnål teknik.

I en stationär dator gäller ett lågt pris eller hög prestanda och då är det bara för tillverkaren att stoppa in en tillräckligt kraftig nätdel.

Videokonferens och webbmöten

En webbkamera är en elegant lösning därför att den drivs med spänningen från datorns USB port. Det betyder dels att den måste dra förhållandevis lite energi för att följa USB specifikationerna och för att datorns batteri inte ska ta slut.

Dessutom är det så vist att den garanterat inte drar någon ström alls när man drar ut kontakten ur datorn.

Odoo • Text and Image
Så kallade Codecar (signalomvandlingsenheter) för videokonferenser kan förbruka förvånansvärt mycket energi. Det finns en koppling mellan antalet funktioner i en Codec och dess energiförbrukning men det är mer en generell regel.


Odoo • Image and Text

Internets infrastruktur

En annan stor energiförbrukare är ganska sällan omtalad och det av förklarliga skäl. 

Det gäller den infrastruktur som ser till att all data kommer fram från din distansmöteslösning till mottagarens.

Som bekant går alla datapaketen i en hisnande hastighet över internet. Detta världsomspännande nätverk av fibrer, satelliter, radiosändare, kabel, switchar, hubbar och gigantiska datahallar med många, många miljoner servrar. Greenpeace har räknat ut att om internet vore ett land så skulle det ligga på sjätte plats i värden när det gäller energiförbrukning. Detta motsvarade 2012 cirka 2% av koldioxidutsläppen vilket är samma siffra som gäller för världens kommersiella flygtrafik. 2016 hade det ökat till 7%.  Från idag till 2021 beräknas trafiken på internet ha trefaldigats.

Grön energi

En väsentlig skillnad är dock att det stora datamolnet till stora delar kan drivas av grön energi vilket flygbranschen har det svårare med. Google, Facebook och till och med Apple (som länge stretade emot) har nu stora delar av sin infrastruktur driven med förnybara energislag.

Odoo • Text and Image

 

Vissa drivs dock fortfarande i huvudsak med fossila bränslen som exempelvis Twitter och den amerikanska internet-giganten Amazon.

Vilket energislag som används av alla operatörer hela vägen fram till den du har distansmöte med är svårt att ta reda på om det inte är precis runt hörnet. Det ligger i själva tekniken att informationen kan ta lite olika vägar. Du kan naturligtvis gräva där du står och prata med din egen operatör och höra vilket energislag de använder.

Du kan också välja att använda en fast uppkoppling via fiber. Det drar lite energi.

En mobil uppkoppling via 3g-nätet drar väldigt mycket energi (19,1kW per GB). Då avses givetvis inte energiförbrukningen i själva telefonen utan i sändarmaster och annat.

Odoo • Image and Text

Sammanfattning

För att göra en lång historia kort är det i dagsläget bäst ur energisynpunkt att genomföra videomöten:

Via webbmöte 

  • med bärbara datorer

  • med inbyggd kamera eller USB-kamera

  • med fast uppkoppling via optisk fiber.

Dela detta inlägg
Arkiv
Fördelarna med styrning av solskydd