<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Framtidens lärandemiljöer

Hänger vi inte med så kommer ingen vilja ha oss!

För att underlätta allas vår framtida inlärning är det viktigt att vi frågar oss hur morgondagens lärmiljöer bör se ut. Denna fråga är av yttersta vikt, inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom alla andra områden, med tanke på den snabbt ökande efterfrågan på kompetensutveckling.

Medvetenheten om denna utmaning är utbredd, och det intensiva arbetet med att omvandla utmaningen till en möjlighet pågår i många sammanhang. Ett par konkreta exempel från Sverige inkluderar Kungliga Tekniska Högskolan, som driver det aktiva projektet Framtidens utbildning, samt Akademiska Hus, som bedriver flera pågående forskningsprojekt som resulterat i rapporterna Framtidens lärandemiljöer – en forskningsbaserad översikt och Framtidens lärandemiljöer vid högskolan i Borås.

Viktiga resultat från forskningsprojekten

 • Flexibilitet 
  Det är avgörande att ha möjlighet att enkelt anpassa och skapa önskade miljöer för att stödja olika inlärningsstilar och behov. Flexibilitet innebär att miljöerna kan omformas och anpassas snabbt och effektivt för att möta de specifika kraven som gäller för en given pedagogisk situation. Detta skapar en dynamisk inlärningsmiljö som kan anpassas efter både lärarens och studentens behov, vilket främjar en mer engagerande och effektiv inlärningsupplevelse.
 • Hybridmöten 
  Hybridmöten har blivit en permanent och nödvändig del av vår arbetsverksamhet och inlärningsmiljöer. Denna typ av möten kombinerar fysiska och digitala element och möjliggör kommunikation och samarbete på distans samtidigt som man tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter. Genom att integrera hybridmöten i lärmiljöerna kan vi nå en bredare publik och erbjuda flexibilitet för studenter och deltagare som inte kan närvara fysiskt samtidigt som vi ser till att mötet är tillgängligt för alla. Detta öppnar upp möjligheter för globalt samarbete och utbyte av idéer och främjar en mer inkluderande och hållbar inlärningsupplevelse.
 • Aktivt lärande 
  Aktivt lärande är en nyckelkomponent i framtidens lärmiljöer. Det handlar om att engagera studenter och elever aktivt i inlärningsprocessen genom att möjliggöra olika inlärningsmetoder som workshops, grupparbeten och presentationer. Genom att främja aktivt deltagande och interaktion blir inlärningsupplevelsen mer engagerande och minnesvärd. Aktivt lärande främjar också problemlösning, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga, vilket är avgörande färdigheter för dagens kunskapsbaserade samhälle.
 • Anpassningsbarhet av miljöer 
  Flexibilitet i lärmiljöer innebär också anpassningsbarhet. Det är viktigt att miljöerna kan justeras för att stödja den pedagogik som för närvarande anses mest lämplig samtidigt som man ser till att de är tillgängliga för alla och att resurser används på ett hållbart sätt. Detta kan inkludera omgestaltning av klassrum, tillägg av tekniska hjälpmedel eller anpassning av material och resurser. Genom att möjliggöra enkel anpassning av miljöer kan vi säkerställa att de alltid är relevanta, inkluderande och hållbara.
 • Effektivare utnyttjande av lokaler 
  En annan viktig aspekt är att utnyttja lokalerna på ett effektivt sätt. Det handlar om att maximera användningen av alla tillgängliga ytor och anpassa dem för olika ändamål. Genom att utforma miljöer som är mångsidiga och flexibla kan vi optimera användningen av resurser och minska onödiga kostnader samtidigt som vi säkerställer att de är tillgängliga för alla, oavsett behov.
 • Mobila lösningar 
  Mobila lösningar är en nyckelkomponent för att skapa flexibilitet och effektivitet i lärmiljöer. Genom att använda teknik och mobila enheter kan vi skapa flexibla inlärningsmöjligheter som kan nås var som helst och när som helst. Detta är särskilt viktigt för studenter och deltagare som behöver flexibilitet i sina inlärningsupplevelser. Mobila lösningar möjliggör också samarbete och interaktion på distans och främjar en mer anpassningsbar inlärningsmiljö.
 • Enkel hantering 
  Slutligen är enkel hantering av hjälpmedel och teknik av avgörande betydelse. För att skapa en smidig inlärningsmiljö måste utrustningen vara lätt att använda och hantera. Detta inkluderar att säkerställa att alla tekniska hjälpmedel är tillgängliga och fungerar korrekt när de behövs. Enkel hantering minskar avbrott i inlärningsprocessen och främjar en mer effektiv och produktiv inlärningsupplevelse.

I dagens snabbt föränderliga värld är alla utsatta för kravet på kompetensutveckling och kontinuerlig inlärning. Alla organisationer, oavsett bransch, behöver vara lärande organisationer för att möta framtida utmaningar och vara konkurrenskraftiga. Hänger vi inte med i utvecklingen, riskerar vi att hamna på efterkälken och ingen kommer att vilja ha oss. Detta gäller inom alla marknader och varje individ som utgör dess organisationer.


Vår främsta målsättning är att aktivt stödja detta. I detta strävande är vår roll att anpassa och utveckla utrustning som möjliggör förverkligandet av denna vision. Redan för fem år sedan inledde vi vårt arbete med att förbereda oss för framtiden genom att skapa helt mobila lösningar som täcker allt från akustik till hantering av hybridmöten.


Med vårt installationsfria koncept erbjuder vi möjligheter att införa den aktiva och hybridpedagogik som forskningsprojekten framhäver. Bilderna nedan ger bara smakprov på hur vi kan omvandla tomma ytor till önskade lärmiljöer och dra nytta av tidigare outnyttjade områden.

Trivsamt, aktivt och kreativt


I denna flexibla lärmiljö med skrivtavlor och upphängningslister möjliggörs en aktiv och kreativ inlärningsupplevelse. Skrivtavlorna på listerna är lättrörliga och kan placeras där behovet uppstår. Ljudabsorbenterna klädda i ljust tyg skapar en tyst och behaglig atmosfär. Tolv trapetsformade bord, organiserade i hexagonala grupper för sex personer var, främjar samarbete och interaktion. Läraren har tillgång till en Pendax FlexWall Mobile Arbetsplats för att leda och engagera eleverna. Gröna växter lägger till en trivselkomponent i denna dynamiska inlärningsmiljö.

Föreläsning och grupparbete


Samma flexibla lärmiljö som tidigare, nu anpassad för en kombination av föreläsning och grupparbete. Den riktningslösa layouten och skrivtavlorna främjar interaktivt lärande. Sexton sittplatser, utan bord, är arrangerade framför en Pendax FlexWall Mobile Presentation-enhet, där någon leder en föreläsning på distans. En soffa har lagts till för att erbjuda en lugn och ostörd arbetsplats för de som vill arbeta vid sidan av de huvudsakliga aktiviteterna. Här blir möjligheten att växla mellan föreläsning och samarbetsövningar tydlig.


Kreativt samarbete


Samma flexibla lärmiljö som tidigare, nu anpassad för kreativt samarbete. Två mobila hyllor med gröna växter skapar en inbjudande atmosfär. Trapetsformade bord är organiserade i tre trianglar med plats för nio personer vid varje bord. Genom att flytta ut andra mobila enheter skapar rummet en öppen och anpassningsbar miljö för samarbetsövningar. Här kan eleverna dela idéer och arbeta tillsammans i en trivsam och kreativ atmosfär. Ingen i rummet har mer än fem steg fram till en skrivtavla.


Mångsidigt lärande


I denna flexibla lärmiljö med mångsidiga bordsarrangemang möjliggörs en variationsrik inlärningsupplevelse. Två hexagonala och en triangulär bordsformation främjar samarbete och interaktion i olika grupper. Två soffor ger utrymme för avslappnad diskussion och reflektion. Gröna växter och tre Pendax FlexWall Mobile Acoustic professionella ljudabsorbenter på hjul hjälper till att skapa en trivsam och ljudvänlig miljö. Här kan eleverna ta del av mångsidiga inlärningsaktiviteter med fokus på samarbete och engagemang. 

Dela detta inlägg
Arkiv
Allting hänger på listen