<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Tjäna på cirkulärt och hållbart!

Att utveckla cirkulära och hållbara produkter är inte bara en trendig affärsstrategi utan en nödvändighet för att möta de utmaningar som vår planet och samhälle står inför idag. 
Här utvecklar vi resonemanget till varför detta är så viktigt:

 1. Minskar resursanvändningen 
  Cirkulära och hållbara produkter fokuserar på att minimera användningen av naturresurser genom att maximera livscykeln för produkter och material. Genom att återanvända, återvinna och reparera produkter i stället för att bara kasta dem när de inte längre är användbara, minskar vi behovet av att utvinna nya råmaterial från jordens redan utarmade resurser.
 2. Minskar avfallet 
  En av de största utmaningarna vi står inför är hanteringen av avfall. Genom att anta cirkulära och hållbara designprinciper (Ekodesign) kan vi minska mängden avfall. 
 3. Möter konsumenters krav och förväntningar
  Med ökad medvetenhet om miljöfrågor och hållbarhet blir konsumenterna alltmer krävande när det gäller de produkter de köper. Företag som tar ledningen inom cirkulär och hållbar produktutveckling kan dra nytta av denna trend genom att bygga starka varumärken och lojala kundrelationer.
 4. Minskar klimatpåverkan
  Den traditionella linjära ekonomin, där produkter tillverkas, används och sedan kastas bort, är en av de största bidragsgivarna till klimatförändringar. Genom att övergå till en cirkulär ekonomi kan vi minska koldioxidutsläppen genom att minska behovet av nyproduktion och transport av råmaterial och produkter.
 5. Främjar innovation
  Utvecklingen av cirkulära och hållbara produkter kräver nytänkande inom design, teknik och affärsmodeller. Detta främjar en kultur av kreativitet. 

Utvecklingen av cirkulära och hållbara produkter är alltså inte bara viktig för att bevara vår planets resurser och miljö, utan också för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet och möta konsumenters förväntningar.


Connect and Meet

Vi har länge förstått vikten av detta och satsat på att just utveckla lösningar som lever upp till cirkulär hållbarhet med Ekodesign. Att tänka i helt nya banor och nyttja modern teknik i kombination med kreativt tänkande – thinking outside the box – har gjort att vi redan idag erbjuder helt nya lösningar. Gamla komplexa AV-installationer är till exempel historia i och med vår senaste produktserie Connect and Meet.


Connect and Meet-serien erbjuder inte bara en revolutionerande lösning för AV-installationer, vi presenterar även en hållbar och cirkulär framtid för konferensrum och mötesplatser överallt.


Det minskar också kostnaderna!

Genom att eliminera behovet av omfattande projektering och byggnadsförberedelser minskar vi inte bara den initiala kostnaden och tiden för installation, utan också den betydande miljöpåverkan som traditionella installationer medför. I stället för att kräva omfattande kablage och byggnadsarbete, kräver vår serie endast ett enda kraftuttag per rum, vilket minimerar materialförbrukningen och avfallet samtidigt som det ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning.


Hyresgästanpassningar kan helt uteslutas. Det är verkligen cirkulärt!

Våra fabrikstillverkade produkter är inte bara användarvänliga och snygga, de är också utformade med hållbarhet i åtanke. Genom att använda energieffektiva komponenter och närproducerade, hållbara material, minimerar vi inte bara det ekologiska fotavtrycket utan säkerställer också en grönare och mer kostnadseffektiv drift för våra kunder.


Ekodesign!

Vi tar även ansvar för produkternas livscykel genom att designa dem för enkel reparation och uppgradering. Genom att främja en cirkulär ekonomi bidrar vi till att minska behovet av nyproduktion och avfallshantering, vilket i sin tur minskar belastningen på miljön och resurserna.

Genom att välja Connect and Meet-serien väljer du inte bara en modern och flexibel lösning för dina mötesbehov och en hållbar och cirkulär framtid för din verksamhet du minskar även investeringen på både kort och lång sikt.


Dela detta inlägg
Arkiv
Office eXperience Center
Framtidens mötes- och utbildningslösningar