<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

En glimt bakom fasaden på framtidens lärandemiljöer

En kort översikt

I takt med att behovet av kompetensutveckling ökar globalt, ställs frågan om hur morgondagens lärmiljöer bör utformas. Detta är en fråga av stor betydelse, inte bara inom utbildningssektorn utan även över alla branscher. I Sverige har institutioner som Kungliga Tekniska Högskolan och Akademiska Hus tagit initiativ genom projekt och forskningsarbete för att utforska framtida lärandemiljöer. I en värld som kräver ständig kompetensutveckling och inlärning, är det avgörande att organisationer anpassar sig och blir lärande för att hålla sig konkurrenskraftiga.


Pendax AB är aktivt engagerade i detta arbete, med fokus på att utveckla utrustning som stödjer dessa nya lärmiljöer. Genom våra mobila lösningar, som omfattar allt från akustik till hybridmötesteknik, strävar vi efter att skapa flexibla och effektiva lärmiljöer. Vår teknik underlättar för införandet av aktiv och hybridpedagogik som lyfts fram i forskningsprojekten. De medföljande bilderna visar hur vi kan omvandla tomma utrymmen till dynamiska lärmiljöer. För att fördjupa er i ämnet och utforska detta mer detaljerat, läs gärna vårt utförliga blogginlägg 'Framtidens lärandemiljöer'


Flexibel lärmiljö med skrivtavlor och upphängningslister som möjliggör en aktiv och kreativ inlärningsupplevelse. Läs mer om den här miljön i Framtidens lärandemiljöer här

Flexibel lärmiljö nu anpassad för en kombination av föreläsning och grupparbete. Läs mer om den här miljön i Framtidens lärandemiljöer här

En flexibel lärmiljö anpassad för kreativt samarbete. Läs mer om den här miljön i Framtidens lärandemiljöer här

Flexibel lärmiljö med mångsidiga bordsarrangemang som möjliggör en variationsrik inlärningsupplevelse. Läs mer om den här miljön i Framtidens lärandemiljöer här  

Dela detta inlägg
Arkiv
Framtidens lärandemiljöer
Hänger vi inte med så kommer ingen vilja ha oss!