<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Hållbarhet - Cirkulär ekonomi

AudicomPendax hållbarhetsstrategi

 landscape photography of grass field

Vi mäter

Vi bedömer i vilken grad respektive produkt lever upp till fyra olika värden.

Ekodesign

Enkel konstruktion för reparerbarhet och uppgraderingsbarhet.

Material

Återvinningsbart, gjort av återvunnet material med känt ursprung.

Producerat lokalt

Snygg och prisvärd inredning med inbyggd teknik tillverkad i Sverige.

Tillverkar

Som tillverkare är vi med och tar vår del av ansvaret för den cirkulära ekonomin.

Mötesrum som tjänst

En garanti för att leva upp till de cirkulära EU-direktiven.

Snygga och lättanvända mötesrum för en fast månadskostnad. Din lättaste väg in i den cirkulära ekonomin.

aerial view of trees

Byggnadens klimatpåverkan kan minska med en genomtänkt projekteringsprocess

I en rapport skriver Tove Malmqvist, forskare vid KTH, att hyresgästanpassning har lika stor klimatpåverkan som driftens energianvändning.

"I samverkan med Vasakronan har en detaljerad fallstudie av ett hyresgästanpassningsprojekt av kontor genomförts. Studien visar att klimatpåverkan för invändig ombyggnad, hyresgästanpassning, samt byte av möbler under byggnadens livstid kan vara i samma storleksordning som klimatpåverkan från driftens energianvändning. 

Fallstudien visade också att hyresgästanpassningen av husets två våningar resulterade i avfall i storleksordningen 70 kg per m² renoverad kontorsyta. Tillförda material motsvarade 64 kg per m². Det innebär att avfallshantering, produktion och transport av tillfört material har en betydande klimatpåverkan och att inredning och möbler till och med kan ha lika stor klimatpåverkan som produktionen av nya väggar, golv och innertak.

Kontor i attraktiva lägen hyresgästanpassas oftare och i större utsträckning vilket ger än högre klimatpåverkan. 

Studien sätter fingret på vikten av ändrade attityder och samverkan mellan arkitekt, fastighetsägare och hyresgäst för att öka återbruk och göra goda inredningsval som ligger i linje med exempelvis pågående initiativ i EU om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet i byggsektorn. 

Studien tydliggör att en arkitekt redan från början kan planera en byggnad för att minska byggnadens klimatpåverkan som är knuten till produktion av material, vare sig det byggs in i huset från början, eller om det är material som behöver bytas i senare skeden."

Hållbara val med AudicomPendax

 
 

Exempel på hur vi arbetar

Vi utvecklar innovationsbaserade lösningar som främjar cirkulär produktanvändning. 
Det innebär att produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid och kan användas effektivt och cirkulärt. 

Solskydd, mörkläggning och filmdukar


Modulärt uppbyggda produkter av återvinningsbara material.

Installationsfritt och AV-teknik


Ingen byggpåverkan. Lätt att uppgradera och återbruka.

Skrivtavlor / Whiteboards


Outslitlig skrivyta av glasemalj. Modulärt och uppgraderingsbart system med återvinningsbara och utbytbara aluminiumramar.   

Håll utkik efter hållbarhetsmärkningen!

Vi bedömer i vilken grad respektive produkt lever upp till fyra olika värden. Dessa sammanställs i hållbarhets klockan som visas på våra produkter. Vi inför denna succesivt över hela vårt egentillverkade sortiment. Ring oss om du vill veta mer!

Eko Design

0-3 poäng

Materialval

0-3 poäng

Klimatsmart

0-3 poäng

Socialt ansvar

0-3 poäng

Hållbarhet

0-3 poäng

Installationsfritt

Lokalt producerad modulär och cirkulär design.

Vi har sedan länge haft hårda och bra krav på oss själva när det gäller miljövänliga material och ytbehandlingar och när vi för några år sedan fick upp ögonen för cirkulär ekonomi så såg vi vår möjlighet att lägga oss, och våra produkter, i framkanten.
Service, support, uppgraderingar och flexibla sätt att hyra eller äga produkterna är bara de innersta lagren i detta unikt hållbara koncept. I det yttersta lagren finns den flexibilitet det innebär för användaren att kunna förvandla vilket rum som helst till ett fullfjädrat mötesrum på bara ett ögonblick. Ett koncept för hållbarhet som är långt mycket större än produkten och som betyder mycket för hela er fastighet och verksamhet.

Till produkter

Flexunit - Mötesrum som tjänst

Ett koncept där du kan abonnera på mobila enheter med inbyggd IT-utrustning. Snygga och lättanvända mötesrum för en fast månadskostnad.

På så sätt bidrar du till den cirkulära ekonomin och sparar massor av CO² när möbler och teknik får leva längre. En snabb och smidig väg in i den cirkulära ekonomin.

Flexunit abonnemang

Nytänkande upphandling

Offentlig upphandling kan genom rätt kravställning bidra i samhällets arbete mot ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi. Design som ger förutsättningar för resurseffektivitet och återvinning är centralt men måste samtidigt uppfylla motsvarande funktionalitet, säkerhet eller livslängd.

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar funktionskrav i upphandling. För att möta detta och reducera miljöbelastning har AudicomPendax skapat Flexunit - Ett koncept där kund kan abonnera på IT-utrustning, ingen teknisk kunskap behövs för installation. Mobila enheter med inbyggd teknik för mötesrum i alla storlekar.

Vi är stolta leverantörer med avtal hos exempel kommuner, landsting, företag och statens inköpscentral kammarkollegiet.
-AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster, avtalsperiod: 2018-06-22 - 2022-06-30
-Skrivtavlor och AV-inredning - Förnyad konkurrensutsättning, avtalsperiod: 2019-09-16 - 2023-09-15.

Hållbarhetsmärkning

Vi inför denna succesivt över hela vårt egentillverkade sortiment. Den visar produktens genomsnittliga värde gällande eko design, materialval, klimatsmart och socialt ansvar.

Vill du veta mer?

EU och Regeringen arbetar intensivt med regelverk som vi skall förhålla oss till. 
Nya regler gäller i praktiken redan nu och införs succesivt för olika produktgrupper.
I dag gäller redan helt nytt energimärkningssystem för t.ex. TV apparater.
Det planeras även för ett poängsystem som skall reglera vad som är godkänt och rekommenderas köpas in.

Vill du veta mer i detalj om närmaste framtiden gällande gå in på energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se och poängsystem reparerbarhet. Eller läs mer om funktionskrav i upphandling 
www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/funktionskrav-i-upphandling/

Påbörja ditt cirkulära projekt direkt