<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Konsultation och rådgivning

Vi erbjuder dig vår samlade kunskap och erfarenhet.

AV-rådgivning.  Vill du spara upp till 50% när du flyttar, bygger nytt eller inför hybridarbete?

En traditionell installation av ljud-, bild- och videosystem kräver grundlig projektering för att önskad funktion, leveranstid och budget skall hållas. En uppskattad besparing när det görs Rätt Från Början (RFB) är minst 40 % av investeringen. Projekteras det dessutom med senaste teknik, med nya lösningar som Installationsfritt, blir besparingen ännu större. Sannolikt långt mer än 50%. Om du använder installationsfria produkter när du inför hybridarbete, som exempelvis 3:2-modellen, så blir besparingen och effektivitetsvinsten ännu större.

Vi vågar påstå att den senaste tidens höga utvecklingstakt har gjort att det är näst intill omöjligt att på gammalt, traditionellt sätt projektera en modern anläggning. Nu krävs det att rådgivaren är direkt på källan för att veta vad morgondagen kommer att erbjuda – ingen vill investera i lösningar som redan vid driftsättning är omodern. 

Vill du veta mer? Ring 08–555 369 11

Kontakta oss direkt

E-konsulten*  Vill du komma så nära källan som möjligt?

E-Konsulten erbjuder nu, som alternativ till projektering, möjligheten att direkt på vår hemsida specificera vad som skall köpas in och därmed skapa en vinn – vinn situation för alla inblandade.

En inköpares dröm är att alltid komma så nära källan som möjligt då det leder till lägsta pris och att man får tillgång till kunskapen. Denna självklarhet har vi tagit fasta på när vi introducerar den unika möjligheten att direkt på vår hemsida specificera det som skall köpas.

Det blir alltid ett lägre pris när du själv specificerar på vår hemsida. Du kan dessutom välja hur det lägre priset skall hanteras, dras direkt på normalpris eller ange annan utbetalningsadress. Då som anvisningsprovision.

Även tredje part - som byggare, arkitekt, elkonsult, inredare m.fl. kan lägga in sin littra. Med denna lösning blir alla vinnare från beställare – byggherre – föreskrivande och leverantör. När det blivit affär, inom 6 månader, regleras E-konsultbonusen.

Vill du veta mer? Ring 08–555 369 11
*E-konsulten gäller enbart juridiska personer.

Kontakta oss direkt

E-konsulten.
En lösning där alla blir vinnare.

AudicomPendax
Direkt på källan

En inköpares dröm är att alltid komma så nära källan som möjligt då det leder till lägsta pris och att man får tillgång till kunskapen.
Inköpare
Cirkulära EU-direktiv

Vi utvecklar innovationsbaserade lösningar som främjar cirkulär produktanvändning. 

Det innebär att produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid och kan användas effektivt och cirkulärt. 

Inköpare

Möjligheten att direkt på vår hemsida specificera det som skall köpas.

Tredje part
Tredje part

Även tredje part - som byggare, arkitekt, elkonsult, inredare m.fl. kan lägga in sin littra. 

Med denna lösning blir alla vinnare från beställare – byggherre – föreskrivande och leverantör.

Vill du veta mer? Ring 08–555 369 11

En värld av produkter, möjligheter och varumärken

En stor fördel med att välja AudicomPendax är att vi har egen tillverkning och representerar ledande varumärken från både Skandinavien och resten av världen. 

 

Påbörja ditt projekt direkt

Kontakta oss