Konsulten

AV-rådgivning - Gratis!

En traditionell installation av ljud-, bild- och videosystem kräver grundlig projektering för att önskad funktion, leveranstid och budget skall hållas. En uppskattad besparing när det görs Rätt Från Början (RFB) är minst 40 % av investeringen. Projekteras det dessutom med senaste teknik, med nya lösningar som Installationsfritt, blir besparingen ännu större. Sannolikt långt mer än 50%.  

Vi vågar påstå att den senaste tidens höga utvecklingstakt har gjort att det är näst intill omöjligt att på gammalt, traditionellt sätt projektera en modern anläggning. Nu krävs det att rådgivaren är direkt på källan för att veta vad morgondagen kommer att erbjuda – ingen vill investera i lösningar som redan vid driftsättning är omodern. 

Vi erbjuder detta gratis som säljservice.

NYHET:  E- konsulten

Direkt på källan - ett vinn-vinn koncept!

E-Konsulten erbjuder nu, som alternativ till Gratiskonsulten ovan, möjligheten att direkt på vår hemsida specificera vad som skall köpas in och därmed skapa en vinn – vinn situation för alla inblandade.

En inköpares dröm är att alltid komma så nära källan som möjligt då det leder till lägsta pris och att man får tillgång till kunskapen. Denna självklarhet har vi tagit fasta på när vi introducerar den unika möjligheten att direkt på vår hemsida specificera det som skall köpas.
Det blir alltid ett lägre pris när du själv specificerar på vår hemsida.

Du kan dessutom välja hur det lägre priset skall hanteras, dras direkt på normalpris eller ange annan utbetalningsadress. Då som anvisningsprovision.

Även tredje part - som byggare, arkitekt, elkonsult, inredare m.fl. kan lägga in sin littra. 

Med denna lösning blir alla vinnare från beställare – byggherre – föreskrivande och leverantör.

När det blivit affär, inom 6 månader, regleras E-konsultbonusen. OBS! Gäller enbart juridiska personer.