Cirkulär ekonomi.

- innebär att material och naturresurser inte längre ska ses som förbrukningsvaror som utvinns och passerar genom ett linjärt system via produkter till avfall. I den cirkulära ekonomin tar man tillvara på det som en gång använts för att göra nya produkter. I en cirkulär ekonomi är det en fördel att vara nära brukaren av produkten under hela produktens livslängd genom att exempelvis hyra ut produkten till dem eller ha serviceavtal som ser till att produkten underhålls för en lång livslängd.


Du som kund hos AudicomPendax har stora fördelar sett till en cirkulär ekonomi eftersom vi tillverkar produkter som är byggda av systemkomponenter som kan återvinnas i nya produkter. 

Genom exempelvis installationsfritt-konceptet är det mycket enkelt att uppgradera produkterna vartefter behov uppstår. Komponenterna har även genomgående mycket hög kvalitet vilket möjliggör att de kan ha flera långa livslängder i flera produktgenerationer hos en lång rad kunder. 

Through high modularization, repairability, upgradeability and AudicomPendax's service organization, we can help keep the circles as short as possible. At the same time, it means flexibility and freedom of choice for you as a user when it comes to both the use in the meeting room and the choice of cameras, screens, connection technology and color and wood.

Vi designar smartare produkter för att vi tillsammans ska kunna:

  • Minska konsumtionen av nya saker.

  • Återanvända mer.

  • Återvinna mer material.