<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Från vision till verklighet

Flytta eller bygga nytt? Skala upp eller ner?  Var i processen är ni?

Start av projekt

Besked till bygget

Byggnation

Installation

Inflyttning

Klart!

person drafting on blueprint

Vad är ert mål med projektet?

Lättanvänt?
Många vill ha lösningar som alla kan använda utan att teknisk support krävs. 
Driftssäkert?
Teknik och hjälpmedel ska fungera utan störningar. Den som håller i en presentation ska kunna känna sig säker på att all teknik är stabil. 
Cirkulärt och hållbart?
De nya lösningarna ska möta era, och det övriga samhällets, krav på att vara hållbara.
Snyggt?
Att lösningarna harmoniserar med er image och profil.
Hålla budgeten och tidplanen?
Att inflyttning kan ske på utsatt tid utan extra kostnader.

Vilka blir era utmaningar?

Att hitta rätt arbetssätt
För att alla i organisationen ska bli nöjda med de nya lösningarna och känna att de är lättanvända och ändamålsenliga så är det viktigt att tidigt i ert projekt ta reda på hur alla vill arbeta i lokalerna. Annars är risken stor att många upplever sin arbetssituation som krånglig och ineffektiv.
Att lämna rätt besked
För att undvika förseningar och extra kostnader i byggprocessen så är det mycket viktigt att lämna rätt besked från början i projekteringen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att veta vilka alternativ som finns, vad man själv vill och hur man praktiskt vill arbeta. 
Att hålla tidplan och budget
Ofta blir byggprojekt försenade och dyrare än vad man föreställt sig från början. Det beror på bristfälligt förarbete och att man tänker att man löser saker under resans gång. 
Att få det att se ut som ni vill
Om man missat att projektera rätt så blir resultatet lidande med synliga sladdar och kabelkanaler. Det ser inte bara illa ut, det påverkar också driftssäkerheten och upplevelsen.
Att följa miljöcertifieringar och krav
Utmaningen är att välja rätt produkter som lever upp till EU-direktiv gällande Eko-design, återvinningsbarhet, hållbarhet och lokalt producerat.
hallway between glass-panel doors
two people sitting during day

Vi erbjuder!

Kostnadsfri workshop med demo av arbetssätt för att välja rätt
Vi genomför detta gärna med representanter för alla era olika avdelningar och funktioner. Vid denna workshop använder vi oss av vår utställning som är Europas största. I denna har vi byggt upp alla tänkbara mötesmiljöer och det är möjligt att prova massor med olika arbetssätt. Ni kommer på ett mycket tidseffektivt sätt kunna hitta rätt arbetssätt för er organisation.
Kostnadsfritt budgetförslag i tre nivåer från enkel, mellan till avancerad
Efter genomförd workshop så erbjuder vi kostnadsfria budgetförslag som löser de arbetssätt ni identifierat. 
Underlag gällande kraft och kanalisation till bygget
När ni valt principlösning utifrån era arbetssätt så bistår vi er med besked till bygget om kraft och kanalisation för att spara den tid och undvika de extra kostnader som annars tillkommer.
Bestämma utseende så att AV-inredning harmoniserar med övrig inredning 
För de i er organisation som ansvarar för inredning och lokalutformning är vår utställning ett fantastiskt hjälpmedel att på ett enkelt sätt välja rätt uttryck i material och form som fungerar med övrig inredning.
Cirkulär ekonomi och hållbarhet
Vi erbjuder ett brett produktsortiment inom områdena; skrivtavlor, filmdukar, solskydd och mörkläggning och AV-teknik som lever upp till direktiven. Vi visar gärna hur vi gör när ni besöker vår tillverkning.